Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

llibre insp 1.jpgllibre insp 2.jpg

DATACIÓ: 1935-1959

PROCEDÈNCIA: DIRECCIÓ PROVINCIAL DEL MEC

NIG: ARXIU 23 D6-22

ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO

Amb la Llei de Primer Ensenyament del Marquès de Someruelos de juliol de 1838 i el Reglament posterior de novembre d'aquest mateix any, podem afirmar que comença a rodar i estructurar el sistema escolar primari a Espanya i, en conseqüència, es concreta la funció professional, pedagògica i administrativa dels inspectors, tot i que encara amb timidesa. El referent per a l'inici de la marxa del sistema d'instrucció pública és la Constitució de 1812 i l'Informe Quintana (1813), però ja comença a ressenyar-se a la Llei Someruelos (1838), en el títol VIÍ, on s’explica que s'han de crear comissions d'inspecció escolar a les províncies i de vigilància en els municipis.
En aquest moment neix la Inspecció Escolar Tècnica a Espanya, com a funció i atribucions, sempre relacionada amb la cultura escolar que defineix amb detall el Reglament de les escoles públiques d'instrucció primària de 25 de novembre de 1838, elaborat per Pablo Montesino, que tindrà vigència fins a la LGE de 1970.
Els llibres de visita de l'inspector, que han estat sempre presents a les escoles primàries de tota localitat espanyola fins a 1970, van recollint la intermitència de les visites dels inspectors al llarg de dècades, i durant més d'un segle, de forma successiva, un llibre rere l'altre quan finalitza el cicle físic de cada un d'ells. El llibre de visita d'inspecció, amb les anotacions més o menys extenses de l'inspector visitant és un intent de plasmar la vida real de l'escola, del mètode emprat pel mestre, de les debilitats observades per l'inspector en l'organització escolar, a les instal•lacions, dels llibres i materials empleats, ... És al mateix temps un instrument de control i d'enllaç entre l'Administració d'Instrucció Pública i el mestre o, si s'escau, el director de l'escola, donada la distància temporal que es produeix entre una visita i una altra, per dificultats de desplaçament físic, i per l'escàs nombre existent d'inspectors, un per província durant anys i anys.

llibre insp 3.jpg