Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

“REGISTRO DE TÍTULOS DE FACULTAD-1º”

juny13-1_dim.JPG


Aquest mes de maig l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a peça del mes un quadern-llibre de registre intitulat “Registro de Títulos de Facultad 1º”.

Com és ben sabut la nostra institució té distribuïda la seva estructura en tres apartats. Per una part, la d’Arxiu; una segona, destinada al Museu; i una tercera, que és la de Biblioteca.

La peça que presentam aquest mes de juny forma part de l’Arxiu de l’AMEIB. Es tracta d’un quadern-registre de títols universitaris corresponents a finals del segle XIX i principis del XX, i corresponia a la delegació dels llavors Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

El llibre, que recull la primera part de l’esmentat registre, va des del 30 de gener de 1899 fins al 15 de juliol de 1913 i té un total de 50 planes escrites a doble cara.

El primer títol inscrit és de Farmàcia i correspon a D. Antonio Riera y Jaume, de vint-i-quatre anys, natural de Manacor. Estava expedit a Madrid el 7 d’octubre de 1898. Mentre que el darrer que trobam al llibre és de Llicenciat en Dret i pertany a D.Nicolás Marcell y Siquier, de vint-i-vuit anys, nascut a Palma: i té data d’expedició el 21 de juny de 1913.

Al llibre de registre s’hi recullen un total de tres-cents quaranta-tres títols. Totes les inscripcions vénen signades pel secretari, Salvador Maria Bover.

Curiosament, i com era normal a l’època, tant sols hi trobam tres dones: Catalina Servera, Margarita Terrasa i Maximina Part; totes elles amb la titulació de Matrones.

Alguns noms destacats que hi apareixen són l’arquitecte Gaspar Bennassar, autor, entre d’altres, d’obres tan valorades a Palma com S’Escorxador, el Coliseo Balear o el Passeig Sagrera. També hi trobam el reconegut poeta, prosista i assagista Gabriel Alomar; el polític Alexandre Jaume, afusellat el 1937; el poeta i dramaturg costumista José María Tous y Maroto; els metges Ramón Rotger Pizá i Mariano Rosselló Marcó; l’advocat Fausto Morell; el químic, apotecari i escriptor José Sureda y Blanes...

Aquesta peça prové de l’antiga Direcció Provincial del Ministeri d’Educació i Ciència i és un dels importants documents que es pogueren salvar d’un incendi que es produí l’any 1923.

Per altra part, des de dia 31 de maig fins al 16 de juny presentam la mostra “L’escola dels nostres padrins i padrines” a Esporles. L’exposició es podrà contemplar a l’espai expositiu “Sa Fàbrica”, just al costat de l’ajuntament.

Recordam que l’AMEIB i l’ajuntament d’Inca ofereixen als centres escolars la possibilitat de visitar l’exposició “Vida i natura al Serral”,relacionada amb l’àrea de ciències naturals, a l’aula situada al Parc des Serral de Ses Monges.

Per a les visites guiades es pot concertar cita prèvia cridant al 971504279 o enviant un correu electrònic a: ameib@dgoifp.caib.es

Al nostre web podeu veure, per exemple, les visites que rebem; les distintes peces del mes; informacions sobre les exposicions realitzades; la presència de l’AMEIB a la premsa i a la televisió; les conferències sobre mestres depurats a la guerra civil; així com la participació a les Jornades d’Estudis locals de Sóller i d’Inca.

 

juny13-2_dim.JPG