Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

“ENSAYOS SOBRE EDUCACIÓN"

 

març13bdim.JPG

Aquest mes de març L’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a peça del mes el llibre “Ensayos sobre Educación”, del reconegut pedagog Francisco Giner de los Ríos.

Aquest llibre fou cedit a l’AMEIB, el gener d’enguany, pel mestre i llibreter de vell, Eduard Connolly, persona que col·labora de forma habitual amb la nostra institució.

“Ensayos sobre Educación” és un llibre editat per “Ediciones de la Lectura”, Madrid, dins la col·lecció “Ciencia y Educación. Sección General”. Si bé, a la fitxa del llibre que ofereix la BNE (Biblioteca Nacional de España) no es detalla l’any de la publicació; al llom sembla que posa 1915, l’any de la mort de Francisco Giner de los Ríos.

Es tracta d’una primera edició, amb dues seccions. La primera, amb quinze pàgines numerades amb números romans i que conté, el pròleg de Manuel Bartolomé Cossío, deixeble de Giner, i una introducció del propi autor. La segona secció conté 354 planes numerades amb números aràbics, on es recullen els articles de Giner de los Ríos dividits en tres apartats. “La educación en la Institución Libre de Enseñanza”, “Teorías” i “Política Pedagógica”, tots ells d’un gran interès i d’una enorme vigència.

El llibre, de 23 cms de llargària, té un acceptable nivell de conservació.març13adim.JPG

 

Cal recordar que Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) fou un dels fundadors de la ”Institución Libre de la Enseñanza”, i que es dedicà a posar en pràctica les línies pedagògiques que defineixen la Institució: formació d'homes útils a la societat, però sobretot homes capaços de concebre un ideal; coeducació i reconeixement explícit de la dona en peus d'igualtat amb l'home; racionalisme, llibertat de càtedra i de recerca, llibertat de textos i supressió dels exàmens memorístics. Es cercava una Escola activa, neutra i no dogmàtica, basada en el mètode científic, que abasta tota la vida de l'home i que pretén la formació d'homes complets, oberts a tots els àmbits del saber humà. Giner va oposar la llibertat a l'autoritat