Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

capsa de compassos adaptada.jpg

CAPSA DE COMPASSOS EDE 1445


DATACIÓ: ANYS 1960-1970
PROCEDÈNCIA: MAGDALENA AMER VALLESPIR
TRACTAMENT: CAP
ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

Segons el diccionari de la Llengua Catalana, un compàs és un instrument que s’empra per traçar arcs de circumferència, prendre distàncies, etc., i que consisteix essencialment en dues branques o cames unides per una de llurs extremitats mitjançant un piu.

Ben segur que tothom té al cap aquest utensili que ja s’emprava a l’Antiga Grècia i que possiblement fos inventat per Talos, el nebot de Dèdal.

El circí era un compàs usat per escultors, paletes, arquitectes, i fusters a l'antiga Roma, per traslladar mesures a la peça de treball.

compaspetit.png_

Els compassos es classifiquen en funció de la seva concepció o del seu ús. Una de les classificacions pot ser segons el tipus de punta. Un compàs té sempre una punta que representa el centre del cercle i l'altra punta pot ser un llapis, un tiralínies, o una nova punta. El llapis i el tiralínies permeten traçar cercles o arcs de cercle i la punta (o punta seca) serveix per marcar cercles o arcs directament en el material (per mesurar), o per transportar distàncies.

Més endavant es van substituir les puntes de tiralínies per adaptadors de rotring o de bolígrafs o retoladors.

A la capsa de compassos que presentam podem distingir un total de 9 elements. Tres compassos de diferents formes i mides (un d’ells, anomenat de molla, té un braç articulat amb llapis, un de més petit o d’interior també amb llapis i un compàs recte de dues puntes), un tiralínies individual, dues puntes de tiralínies, una punta seca, un braç articulat supletori i un tub de puntes de llapis de recanvi. És per tant una capsa molt completa i molt ben conservada.

Aquest objecte fou cedit per Magdalena Amer Vallespir a finals del mes d’octubre i els va emprar durant els seus anys com a alumna.