Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

CONFERÈNCIA DE L’AMEIB SOBRE HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ


conferenciallubí.JPG

 

Una cinquantena de persones assistí a la conferència que l’equip de l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears), integrat per Antoni Aulí, Joan Cánovas i Jaume Soler, oferí a Llubí dins el cicle dedicat a la història del municipi amb el títol “Les escoles de Sa Serra i Tirasset. El mestre Antoni Frontera Perelló”.

 Sa Serra i Tirasset foren dues escoles rurals a les que acudien nins i nines que vivien i treballaven al camp; mentre que el mestre Antoni Frontera fou un referent a Llubí. Depurat i castigat en el decurs de la guerra civil; posteriorment, fou mestre i director durant molts d’anys de l’escola pública del poble.

La xerrada tingué lloc a la Biblioteca Municipal i és continuació de la realitzada l’any passat sobre “La depuració del magisteri. Els Mestres de Llubí”.


conferenciallubí2.JPG