Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

AULÍ GINARD, A.; RAMIS COLL, A.; SERRA BARCELÓ, J. (2002):
Les baixes mèdiques del magisteri balear (1940-1945): conseqüències postraumàtiques de la guerra civil. Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència, Vol. 38

Les baixes mèdiques del magisteri balear 1940-1945.pdfLes baixes mèdiques del magisteri balear 1940-1945.pdf