Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

NOTÍCIES RELACIONADES AMB INCA A LA REVISTA "EL MAGISTERIO BALEAR" (1873-1900)

 Antoni Aulí Ginard, Jaume Llull Sarralde i Joan Pons Julià

El Magisterio Balear 1873-1900, notícies Inca.pdfEl Magisterio Balear 1873-1900, notícies Inca.pdf

jelInca2019.jpeg