Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

Presentació del facsímil La impremta Freinet a l’escola de Consell 


Dissabte 22 d’octubre a la sala de plens de l'Ajuntament de Consell es va dur a terme la presentació del llibre La impremta Freinet a l’escola de Consell.  L’acte el va presidir el batle de Consell, el senyor Andreu Isern. El doctor en història, Manel Santana, va fer una conferència sobre la figura del mestre Miquel Deyà i Palerm, impulsor d’aquesta experiència d’innovació educativa, i el director del Museu de l’Educació de les Illes Balears, el senyor Juan José Burgués, va fer la cloenda de l’acte. L’obra és l’edició facsímil del periòdic que els alumnes de Miquel Deyà i Palerm van imprimir a l’escola de nins de Consell, des del gener de 1934 fins al maig de 1940, amb una impremta comprada a la Cooperativa Española de la Tècnica Freinet. El Museu de l’Educació de les Illes Balears ha col·laborat aportant a l’exposició els periòdics originals que s’han digitalitzat en aquest llibre i aportant una reproducció d’una aula de l’època.  


El director va presentar el Museu com un centre d’interpretació del nostre patrimoni escolar i va posar èmfasi en la vocació del seu missatge no només de passat, sinó també de present i de futur de tota la materialitat i immaterialitat de l’educació. Va recordar que la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha reformat un pavelló al Quarter General Luque d’Inca per albergar un nou Museu el qual estarà en consonància amb els criteris de la moderna museística pedagògica. Va enumerar algunes de les activitats de difusió que s’han posat en marxa aquest curs, i va explicar l’èxit de la iniciativa La peça del mes a les escoles amb l’objectiu de traslladar el Museu als propis centres. Va concloure recordant la importància del fons del Museu per recuperar patrimoni escolar tan valuós com el cas dels originals d’aquesta publicació i va anunciar que la impremta Freinet del mestre Miquel Deyà serà restaurada per poder ser exposada a la permanent del Museu de l’Educació i s’utilitzarà per fer activitats de difusió.

Intervenció del director del museu (video)

frg.revista_consell.pdffrg.revista_consell.pdf

desc_foto1consell.png

desc_foto4consell.png