Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

“LECCIÓN SOBRE EL GÉNERO GRAMATICAL”

pm_micro.JPG
Aquest mes de maig l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes, “Lección sobre el Género Gramatical para niños de Escuelas Elementales”

La peça és una donació del mestre i llibreter de vell, Eduard Connolly, qui que cedeix llibres i materials amb freqüència a la nostra institució.

Es tracta d’un fulletó curiós de D. Jerónimo Castaño y Llull, editat a Palma, impremta de Bartolomé Rotger. 1889. És un exemplar intons, vol dir que els quadernets no han estat tallats, que fou premiat en el “2º Certamen Pedagógico celebrado por el Monitor de 1ª Enseñanza de Barcelona, en 30 de setiembre de 1888”.

Editat en rústica, al llarg de 49 planes explica el “Género Masculino, el Género Femenino y Género Neutro” i ho acompanya d’un quadre explicatiu de la “Clasificación de los Nombres sustantivos según el género”.

L’autor, Jerónimo Castaño y Llull (Maó 1853-Palma de Mallorca 1931), fou pedagog. Fundà i dirigí el “Colegio Castellano”, centre privat de Palma, (1884-1920). A més a més és autor de diverses obres pedagògiques de matemàtiques i fou regidor de l’Ajuntament (1904-09) i diputat provincial (1921).

 

pm2_micro.JPG