Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

peça01-02-18.jpg

CARTILLA HIGIÉNICO-SANITARIA PARA LAS ESCUELAS

 
DATACIÓ: 1924

PROCEDÈNCIA: CEIP ANTONI MONJO (MARIA DE LA SALUT)  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

La higiene escolar va ser un dels cavalls de batalla dins el mon de l’educació del segle XX. L’estat de conservació dels edificis escolars, la mala o deficient alimentació que a vegades rebien els alumnes, les malalties i tots aquells aspectes que directa o indirectament afectaven als nins i nines en edat escolar provocaren que es realitzessin estudis per poder controlar els aspectes higiènics de les escoles.

La “cartilla” de la pedagoga Maria Luisa Navarro Margati que presentam és una mostra de l’interès del món educatiu per l’aspecte sanitari a les escoles.

Maria Luisa Navarro (França 1890 – Argentina 1947) va estar lligada a la Institució Lliure d'Ensenyament, fou vocal del Patronat de les Missions Pedagògiques i presidenta de l'Agrupació Femenina Republicana. D'origen gadità, va estudiar a Madrid en l'Associació per a l'Ensenyament de la Dona, institució pionera en la integració de les dones en l'educació, trencant estereotips de l'època. Continuà els seus estudis a l'Escola d'Estudis Superiors de Magisteri de Madrid en 1909, alumna d'Ortega i Gasset, Domingo Barnes o Luis de Zulueta i companya de Maria de Maeztu, Glòria Giner o Lorenzo Luzuriaga amb qui es casaria posteriorment i compartiria projectes pedagògics, entre d'altres, la Revista de Pedagogia, publicació educativa durant la Segona República Española.

Amb aquesta publicació es pretenia donar resposta a l’esperit que havia animat a la Societat Espanyola d’Higiene a potenciar, per qüestions de salut, la higiene a les escoles. El seu contingut es limitava a les regles higièniques més elementals, exposades de forma concisa i clara. No era una publicació massa extensa per poder arribar a tothom. Cada un dels capítols principals tenia diversos subcapítols i acabava amb una sèrie d’indicacions que anomenaven catecisme sanitari.