Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

“PETITA MALETA DE CARTRÓ ESCOLAR”


febrer14.JPG


El mes de febrer L’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes, la “Petita maleta de cartró escolar”.

La peça està datada en els anys quaranta-cinquanta del segle passat. Fou cedida a la nostra institució per part d’un grup d’estudiants de Pedagogia de la UIB, el mes de juny de l’any 2003; després de realitzar una visita guiada al nostre Arxiu-Museu.

Ocupa el número 1962 en el Registre de peces de l’AMEIB.
La maleta, que podia ser utilitzada tant per nines com per nines per anar a escola, presenta l’estètica peculiar de l’època. Representa una estampa de quatre infants que juguen al camp amb els vestits propis del moment i que ens permeten conèixer una part dels costums i vida de la primera meitat del segle XX.
En aquells moments, el fet d’assistir a l’escola es coneixia popularment com “anar a costura”.  L’expressió sorgeix del fet que moltes nines sols rebien la formació d’aprendre a cosir. Es va fer extensiva a l’escolarització dels infants més petits.
La maleta és d’un cartró prou reforçat, amb una ansa dura i un tancament que duu reforços metàl·lics. Té unes mides de 17x24x9 cms.
El seu estat de conservació és BO, i és un element que solem presentar a les nostres exposicions de l’escola del passat conjuntament amb altres maletes i caixonets escolars.

PROPERES EXPOSICIONS

Per als propers mesos, des de l’AMEIB hem previst realitzar quatre exposicions a partir del mes d’abril. La primera d’elles al CEIP de Son Anglada a Palma, i continuarem als municipis de Santa Maria, Binissalem i Sencelles.

Aprofitam per recordar que l’AMEIB, situat al carrer Mestre Antoni Torrandell, 59 d’Inca pot ser visitat tant per escolars com per persones interessades en el seu fons documental. Podeu concertar prèvia cridant al 971504279 o enviant un correu electrònic a ameib@dgoifp.caib.es.

Al nostre web podeu veure, per exemple, les visites que rebem, les distintes peces del mes que anam presentant, informacions sobre les exposicions realitzades i les conferències sobre mestres depurats a la guerra civil; així com d’altres temàtiques relacionades amb el món educatiu.