Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

ÀBAC DE PEU

 

L’àbac que presentam aquest mes de març és dels anys 1930 i fou cedit pel CEIP Migjorn de Cas Concos l’any 1998. Tot i que està en bastant bon estat li falten algunes bolles i els filferros han perdut rigidesa.

L'àbac (del llatí abăcus, i del grec άβαξ-ακος, que significa "taula") és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer bolles. S'hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etcètera.

Les diferents civilitzacions han desenvolupat o adaptat diferents àbacs. En general fan servir un sistema de numeració posicional de base decimal i quinària i les diferències entre els uns i els altres es troben en si les pedres estan unides o no a la taula, si els decimals també són en base deu o base dotze, la posició cap a on es desplacen les pedres per adoptar valors significatius i en el cas de l'àbac xinès més pedres per permetre emprar nombres en base 16.

En aquests àbacs les operacions d'addició i sostracció són gairebé immediates afegint o traient les pedres que representen un nombre de les que representen l'altre i arranjant el resultat.

Les multiplicacions es basen a sumar repetides vegades el nombre, però aprofitant les propietats de la base decimal i quinària el nombre de sumes es redueix. Així multiplicar per deu és desplaçar les pedres una columna, multiplicar per cinc és desplaçar-les mitja i arranjar-les, o multiplicar per 8 és multiplicar per 10 i restar el doble.

Pel que fa a les divisions es basen a restar repetidament del dividend el divisor i comptar quantes vegades es pot fer l'operació, però aprofitant principis com l'anterior per reduir el nombre de moviments.

La multiplicació i la divisió requereixen més moviments que amb els àbacs que empren símbols per representar les xifres però no cal aprendre les taules de multiplicar per a emprar-los.

Hi ha distints tipus d’àbacs com l’àbac grec de Salamina, l’àbac romà, el xinès, el japonès, el rus… I també Àbacs on les xifres es representen emprant símbols com l’àbac de Gerbert, l’àbac neperià, l’àbac de regletes de Genaille-Lucas.

20160304_103832 ret.jpg

 

A la nostra plana web podeu veure, per exemple, les visites que rebem, les distintes peces del mes que anam presentant, informacions sobre les exposicions realitzades i les conferències sobre mestres depurats a la guerra civil; així com d’altres temàtiques relacionades amb el món educatiu.