Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

"CURSO DE ARITMÉTICA"

La peça escollida per l'equip de l'AMEIB (Arxiu-Museu de l'Educació) per a aquest mes de març és un llibre. L'AMEIB té tres eixos centrals d'actuació: l'arxiu, el museu i la biblioteca. En aquest darrer apartat hi ha catalogats més de sis mil llibres.

 

 Quadern.png

 

"CURSO DE ARITMÉTICA. DISTRIBUIDO EN LECCIONES"

Un llibre anava destinat a "uso de los alumnos de 2ª enseñanza". L'autor és Joaquín Botía, catedràtic del Instituto Balear. Està editat per la impremta de Felipe Guasp, l'any 1892, continuació d'una llarga saga d'impressors. Molt possiblement el llibre és una edició ampliada d'una altra anterior de 1890.

L'aritmètica, a grans trets, és la branca de les matemàtiques que té per objecte l'estudi dels nombres i les operacions elementals que s'hi fan: suma, resta, multiplicació i divisió. Al llarg de 244 pàgines, Botía explica les operacions amb una gran nivell de concreció.

Joaquín Botía, que té un carrer al seu nom a Palma, és autor de distints texts com "Lecciones elementales de aritmética", "Curso de geometría y trigonometría rectilínea", "Aritmética práctica", a més d'altres publicacions, totes elles dirigides als alumnes de segon ensenyament. El llibre fou cedit a l'AMEIB pel senyor Eduard Connolly, mestre i llibreter de vell, el passat mes de desembre. Pertanyia, en principi, segons la signatura que apareix al llibre, a Juan Mayol Antich.

 

text.png