Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

"MAPA D’ESPANYA TEMÀTIC"

peçafebrer13prop.JPG

 

L’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a peça del mes de FEBRER un "Mapa d’Espanya Temàtic", centrat en la indústria i la mineria.

 

Aquest mapa no era massa habitual als centres i fou donat l’octubre de 1997 per part de l’IES Joan Alcover de Palma a la nostra institució.

 

Està catalogat amb el número 192 de la col·lecció de mapes. Té unes mesures de 0’95x1’18 i és de paper inserit sobre dues motllures. Té un bon estat de conservació.

 

Editat per Lluís Vives a Saragossa, no té autor conegut i es presenta a escala 1:1.200.000. Encara que no està determinat l’any de l’edició entenem que pertany als anys seixanta

 

Evidentment, es presenta Espanya dividida en províncies i a cadascuna d’elles s’hi especifiquen les principals indústries i activitats mineres. Així damunt Mallorca hi trobam el vidre,el calçat i indústria tèxtil, a Menorca el formatge; mentre que a Eivissa hi destaca la sal.