Torna

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

“COMPENDIO DEL ARTE DE HABLAR Y COMPONER EN PROSA Y VERSO”


Imatge nova.JPG


L’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes de gener de 2014, el “Compendio del arte de hablar y componer en prosa y verso” de D. Miguel Moragues. El llibre estava destinat per a l’ús dels alumnes de la seva càtedra.

L'autor, Miguel Moragues Barceló, (Palma 1798-1860), segons l'enciclopèdia de Mallorca, eclesiàstic i escriptor, fou catedràtic (1835) de retòrica del seminari Conciliar de Sant Pere, professor d'Humanitats a l'Institut Balear (1836-40 i 1842-52) i de teologia i retòrica a la restaurada Universitat Literària (1840-42). El 1844, fou vocal de la Diputació Arqueològica de les Balears i col·laborà amb Joaquim Maria Bover en l'edició de la “Historia general del Reino de Mallorca” (1840-41).
Aquesta obra, peça del mes de gener, fou entregada a l’AMEIB el passat mes de novembre pel mestre i llibreter de vell, EDUARD CONNOLLY, a qui volem agrair sincerament la donació.
El seu estat de conservació és BO, tot tenint en compte que l’obra fou editada l’any 1837 per “D. Juan Guasp y Pascual, regente de la imprenta nacional”. Està enquadernat en mitja pell amb daurats al llom i paper d'aigües en guardes.
L’obra, sembla, que pertanyia a Miguel Sala y Ginard de Campos, tal i com està cal·ligrafiat al llibre amb data de 1866. Té un total de 292 pàgines. La darrera d’elles inclou les “erratas” ja detectades al llibre.
A la introducció, l’autor, també,  afirma que segueix les indicacions de la “Sociedad Económica de Amigos del País” per realitzar “una nueva gramàtica elemental, con nomenclaturas, frases y otras correspondientes del mallorquín al castellano, en que conviene que esté bien ejercitada y corriente en nuestra juventud”, per completar aquest llibre. Encara que pareix que l’obra no va a arribar a publicar-se.
El “Compendio del arte de hablar y componer” fou aprovat per part del “Instituto balear y Comisión provincial de Instrucción Pública”, el 18 de gener de 1837.

 

Imatge nova2.JPG

 

EXPOSICIÓ A ALARÓ

Us volem informar, per altra part, que fins el dia 19 de gener romandrà oberta l’exposició “L’escola dels nostres padrins” al Casal de  Son Tugores, d’Alaró.

Aprofitam per recordar que l’AMEIB, situat al carrer Mestre Antoni Torrandell, 59 d’Inca pot ser visitat tant per escolars com per persones interessades en el seu fons documental. Podeu concertar prèvia cridant al 971504279 o enviant un correu electrònic a ameib@dgoifp.caib.es.

Al nostre web podeu veure, per exemple, les visites que rebem, les distintes peces del mes del passat curs, informacions sobre les exposicions realitzades i les conferències sobre mestres depurats a la guerra civil.