Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

“COMPENDIO DEL ARTE DE HABLAR Y COMPONER EN PROSA Y VERSO”


Imatge nova.JPG


L’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes de gener de 2014, el “Compendio del arte de hablar y componer en prosa y verso” de D. Miguel Moragues. El llibre estava destinat per a l’ús dels alumnes de la seva càtedra.

L'autor, Miguel Moragues Barceló, (Palma 1798-1860), segons l'enciclopèdia de Mallorca, eclesiàstic i escriptor, fou catedràtic (1835) de retòrica del seminari Conciliar de Sant Pere, professor d'Humanitats a l'Institut Balear (1836-40 i 1842-52) i de teologia i retòrica a la restaurada Universitat Literària (1840-42). El 1844, fou vocal de la Diputació Arqueològica de les Balears i col·laborà amb Joaquim Maria Bover en l'edició de la “Historia general del Reino de Mallorca” (1840-41).
Aquesta obra, peça del mes de gener, fou entregada a l’AMEIB el passat mes de novembre pel mestre i llibreter de vell, EDUARD CONNOLLY, a qui volem agrair sincerament la donació.
El seu estat de conservació és BO, tot tenint en compte que l’obra fou editada l’any 1837 per “D. Juan Guasp y Pascual, regente de la imprenta nacional”. Està enquadernat en mitja pell amb daurats al llom i paper d'aigües en guardes.
L’obra, sembla, que pertanyia a Miguel Sala y Ginard de Campos, tal i com està cal·ligrafiat al llibre amb data de 1866. Té un total de 292 pàgines. La darrera d’elles inclou les “erratas” ja detectades al llibre.
A la introducció, l’autor, també,  afirma que segueix les indicacions de la “Sociedad Económica de Amigos del País” per realitzar “una nueva gramàtica elemental, con nomenclaturas, frases y otras correspondientes del mallorquín al castellano, en que conviene que esté bien ejercitada y corriente en nuestra juventud”, per completar aquest llibre. Encara que pareix que l’obra no va a arribar a publicar-se.
El “Compendio del arte de hablar y componer” fou aprovat per part del “Instituto balear y Comisión provincial de Instrucción Pública”, el 18 de gener de 1837.

 

Imatge nova2.JPG