Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

 “COLECCIÓN DE ROCAS”

Roques.JPG


El mes de març l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) presenta com a Peça del mes, una “Colección de Rocas”.

L’empresa de material científic Enosa, ja desapareguda, preparava i oferia als centres educatius, entre d’altres materials, tota una sèrie de col·leccions: fòssils, minerals i roques. Eren col·leccions molt aconseguides presentades en caixes de fusta i estaven destinades a escoles i instituts.

A aquesta col·lecció de roques que presentam, s’hi troben un total de catorze peces representatives de les tres grans famílies de roques: sedimentàries, metamòrfiques i ígnies. Així podem veure mostres de roques com l’arenisca, basalt, pudinga, pissarra, marbre, calcària, granit, quarsita, entre d’altres.

La grandària de les mostres, 8x7x5 centímetres, permet efectuar tota classe de manipulacions i pràctiques als estudiants per a la seva identificació. El conjunt conformava un instrument didàctic de gran vàlua per a la observació i experimentació a l’àrea d’Experiència de Ciències Naturals de l’antiga EGB.

La peça està datada als anys setanta, concretament l’any 1972, i va acompanyada d’un opuscle explicatiu dels distints tipus de roques. La col·lecció es presenta en un estoig de fusta vernissada, dividit en caixetes individuals de plàstic identificant cadascun dels exemplars.

Per completar i ajudar a la identificació de les roques, s’adjuntava una col·lecció de làmines primes per poder realitzar l’estudi microscopi de les roques.

En el cas concret d’aquesta col·lecció, s’ha extraviat una part de les esmentades làmines.
El seu estat de conservació és prou BO.