Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

“NÒMINES D’ABRIL D’INCA-ABRIL 1955”


Per a aquest novembre l’AMEIB (Arxiu-Museu de l’Educació de les Illes Balears) ha escollit com a peça del mes un plec de “Nòmines d’abril” corresponents a l’any 1955, del partit judicial d’Inca.

L’AMEIB pretén en aquesta ocasió presentar materials propis de la seva secció d’arxiu, mentre que en altres ocasions es fa des de la de biblioteca o des de l’apartat de museu.

Així, a les distintes planes del plec es pot contemplar el Pressupost corresponent a abril de 1955 que inclou, per a cadascun dels mestres, el seu nom i la seva remuneració anual que oscil·la, normalment, entre les deu mil pessetes i; en pocs casos, fins quasi les vint mil.

A més a més, podem veure els havers íntegres que cobraven així com els descomptes que se’ls practicava: impost d’utilitats, una càrrega sobre el rendiments del capital i de la feina i que estigué vigent a Espanya entre 1900 i 1957, i l’un per cent destinat a orfes. En alguns casos, als mestres se’ls descomptava un cinc per cent per a la millora de la seva pensió.

La peça conté els noms i les escoles de partit judicial d’Inca, des d’Alaró fins al Port de Pollença; passant per altres municipis com Llubí, Sencelles.... Tot això, fa que sigui possible conèixer i investigar les escoles existents en els distints pobles, així com els mestres que servien en cadascuna d’elles.

Alguns d’aquests mestres han estat ensenyants prou reconeguts dins el magisteri d’aquestes Illes. Mestres que treballaven en un context històric prou complex, com són els anys posteriors a la guerra civil i en el que el franquisme estava en el seu màxim esplendor.

 

nov1_rol.JPG nov2_rol.JPG