Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

peça05-06-19.jpg

               CURSO COMPLETO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.                                    GRADO PREPARATORIO. M. PORCEL

               CURSO COMPLETO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.           GRADO ELEMENTAL. M. PORCEL

 

DATACIÓ:  1924 i 1909
PROCEDÈNCIA: CESSIONS DE JAUME ALBERTÍ I DE ROSA RULLAN

NIG: 10 D1-01 / PENDENT

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

L’ensenyament cíclic per a l’escola primària, tal i com el proposava el mestre i pedagog Miquel Porcel consistia en que els alumnes, en grups homogenis, estudiaven en un període determinat de temps, el cicle  o materia d’una o de diverses assignatures; el tornaven a repassar en un altre període, ampliant el que que ja s’havia après, i continuant així, en períodes successius, eixamplant i aprofundint tot allò après en el primer cercle. Per a dur a terme aquest mètode cíclic, els alumnes es distribuïen en quatre graus: preparatori, elemental, mitjà i superior, cada un d’ells subdividit en dos cursos, coincidents amb el primer de setembre fins al quinze de juliol  de cada any. L’ensenyament  primari d’aleshores durava set cursos escolars, un per al preparatori; 1r i 2n pel grau elemental; 1r i 2n grau mitjà, per finalitzar, amb 1r i 2n del grau superior.

Els programes de cada grau, és a dir, totes les assignatures treballades eren: geometria, geografia, història sagrada, agricultura, industria i comerç, ciències físiques i naturals, història d’Espanya, rudiments de dret, higiene i urbanitat, nocions de llenguatge i dibuix. 

Cada programa viene a ser un círculo reducido que se agranda por zonas concéntricas, curso tras curso, como en la superfície del agua tranquila se agrandan los círculos concéntricos que se forman alrededor del punto que ha caído un objeto.

Aquí teniu dos exemplars d’aquest Mètode Cíclic Porcel, un del Grau Preparatori i l’altre de l’Elemental, editats ambdós a Palma, el primer al 1924 i l’altre a l’any 1909.

 

Miquel Porcel i Riera va néixer a Manacor el 28 de juny de 1869. Fou alumne de l’Institut Balear, centre d’educació de la burgesia liberal mallorquina. Estudià Magisteri a l’Escola Normal de Palma (1886-1888) i va impartir classes de Francès, Geografia i Història a batxillerat. L’any 1890 obtingué el títol de Mestre Superior de Primer Ensenyament. L’any 1891, per oposició, ocupà el càrrec de de regent de la Normal de Palma fins el mes de desembre de 1931, que es va jubilar. Morí l’any 1933 a Barcelona.