Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

peça03-04-19.jpg

MATERIAL DE LABORATORI DELS ANYS 80


DATACIÓ: ANYS 80


PROCEDÈNCIA: AMEIB

NIG: PENDENT

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

Es denomina MATERIAL o EQUIPAMENT DE LABORATORI a tot el conjunt format pels diversos instruments, dispositius i màquines especialitzades que s’utilitzen als laboratoris, amb la finalitat de realitzar experiències, comprovar dades, obtenir mesures empíriques, realitzar taules, monitorar o vetlar l’evolució d’un procés de forma controlada. Per extensió, tot aquell material que es fa servir dins un laboratori escolar.

Les escoles i instituts de finals dels anys setanta i vuitanta disposaven gairebé sempre, d’un espai adient per fer-hi pràctiques de laboratori, als darrers cursos de l’Ensenyament General Bàsic (EGB) i primers del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP). Aquests laboratoris de química estaven ben proveïts d’aquests tipus de materials, i s’utilitzaven per les assignatures de ciències naturals.      

Els instruments de laboratori es poden agrupar segons el material del qual estan fets, i així poden ser:

 

Instruments de vidre

Instruments de metall

Instruments de porcellana

 

Els més característics de l’època que parlam podrien ser:

VIDRE: Bureta ,matràs, matràs d’Erlenmeyer, pipeta, proveta, tub d’assaig, vareta...

METALL: Peu universal o suport universal, trípode, encenedor Bunsen...

PORCELLANA:Morter...

La marca de tot aquest equipament escolar de finals dels 70 i els anys 80, així com la immensa majoria d’altres materials didàctics era ENOSA.

A la peça dels mesos de març i abril hem fet una selecció dels següents objectes i aquí els vos presentam:

VAS DE PRECIPITATS, CRISTALITZADOR, MORTERS (DE PORCELLANA I DE VIDRE), PIPETES, TAPS, ENCENEDOR BUNSEN, MATRÀS ERLENMEYER, TUBS D’ASSAIG, GRADETA, PINÇA (FUSTA)