Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

CONJUNT DE MESURES DE CAPACITAT METÀL•LIQUES

reduida.jpg

La metrologia és la branca de la ciència que s'ocupa de l'estudi de les mesures i de l'establiment dels patrons de mesura, sovint fonamentats en determinats fenòmens físics.

Tradicionalment, a cada indret s’utilitzaven unes mesures pròpies. Fou la Revolució Francesa la que va posar les bases del que seria el sistema definitiu, que és el que s’utilitza gairebé a tot el món.
Així, a les Illes Balears, s’han distingit històricament distintes mesures per el gra, el vi, l’oli...
El desig d'un únic sistema internacional de mesures deriva del creixent  comerç internacional i de la necessitat d'aplicar un estàndard comú als béns intercanviats. Quan una empresa compra un producte en un altre país necessita saber que el producte arribarà tal com es descriu.
Aquestes mesures que presentam, com a peça del mes de gener, provenen del CEIP Llevant d’Inca, s’empraven per mesurar líquids, és per aquest motiu que estan fetes de zinc. Tot i que es varen emprar durant molts d’anys a l’escola, aquestes estan datades sobre els anys 50.