Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

peça04-17.jpg

LLIBRE:  NUEVA VIDA

“Método funcional de lectura y escritura para adultos por el sistema de palabras generadoras”

 
DATACIÓ: 1968

PROCEDÈNCIA: CESSIÓ DE MAGDALENA RIERA SERVER  

ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

A partir de 1963 el govern espanyol a través del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) va iniciar una campanya nacional d’alfabetització i promoció cultural d’adults amb l’objectiu d’alfabetitzar fins a 1.500.000 persones de 15 a 60 anys. Per aquest motiu es van  crear fins a 5000 escoles d’adults. Durant 5 campanyes, del 63 al 68, es van alfabetitzar 870.000 adults (aleshores el 3,3% de la població de 15 a 60 anys). En moltes ocasions, molts ciutadans llegien o escrivien per davall del nivell necessari per a funcionar en societat. La manca de destreses bàsiques podia dur als individus a l’atur i a feines amb salaris baixos o fins i tot, a la marginació permanent del sistema social, sense oportunitats de fer sentir la seva veu i probablement podria destinar-los a veure els seus fills repetint el cicle. Les àrees a les que es feia referència (i encara ara) quan es debatia sobre el que es consideraven  adults alfabetitzats eren:

Lectura funcional: Habilitat de llegir a nivell particular; Escriptura: Essent capaç d’escriure el que necessita en un llenguatge clar i raonablement precís.

Matemàtiques: Habilitat de realitzar les operacions bàsiques que es necessiten normalment en la vida diària.

Llengua: L’ensenyament del idioma parlat, llegit i escrit del país.

Cultura general: Familiaritzar-se amb tot el que correspon a la cultura del país on s’habita.

Això els permetria millorar la seva situació laboral, esser millors persones i membres de família, esser millors ciutadans i participar en la vida política de la comunitat.

El mètode funcional pel sistema de paraules generadores era un mètode analític-sintètic que per desenvolupar-se pren una sèrie de paraules que són com les generadores de tot el que s’ha d’ensenyar. Primerament s’associen les paraules a figures o imatges que les representen; aquestes es descomponen en els seus elements o sons i després es combinen formant noves paraules i frases d’una forma ordenada i sistemàtica. Primer l’anàlisi, després la síntesi. Consta de tres etapes: Iniciació, destinada a presentar analítica i sintèticament les grafies (grafemes) corresponents a tots els sons de la llengua (fonemes); Afermament de la lectura i escriptura, llegint, explicant i comentant textos que fan referència a aspectes de la vida quotidiana dels adults i documents senzills i usuals i una etapa de Perfeccionament fomentant l’afició a la lectura de bons llibres, diaris, revistes, utilització del diccionari, millora de la cal·ligrafia, ortografia, etc.

El grup Anaya és una empresa editorial espanyola controlada pel grup francès Lagardère. La seva activitat es centra en el negoci dels llibres de text. Va néixer a Salamanca l’any 1959 creada per Germán Sánchez Ruipérez.  L’any 1968 presentava aquest mètode funcional de lectura i escriptura per adults pel sistema de paraules generadores encarregat pel MEC segons les orientacions tècniques del director de la Campanya Nacional d’Alfabetització,  D. Juvenal de Vega y Relea.