Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

ADREÇA, PERSONAL I CONTACTES

 

Podeu adreçar-vos a l'AMEIB mitjançant els mitjans següents:

 

Adreça postal: c/ de n'Antoni Torrandell, 59. 07300 INCA

 

Tel. : 971 50 42 79

 

Adreça electrònica: ameib@dgpice.caib.es

 

Personal de l'AMEIB:

NOM CORREU ELECTRÒNIC
Aulí Ginard, Antoni aauli@dgpice.caib.es
Llull Sarralde, Jaume jaumellull@dgpice.caib.es