Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

atles.jpg

ATLAS DE LES ILLES BALEARS


DATACIÓ: 1979
PROCEDÈNCIA: CEIP SES ROQUES (CAIMARI)
TRACTAMENT: CAP
ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

El nom d’atlas ve donat per una reminiscència del nom del gegant “Atlas” (que portava el món damunt la seva esquena) amb que en el renaixement s’anomenaren les compilacions de mapes de tot el món conegut o d’una part (Gran Larousse Català). Segons aquest diccionari enciclopèdic és un recull de mapes, que representen un espai determinat i que exposen un o més temes (geografia, economia, història, astronomia, lingüística, etc).

A les Illes Balears comptam amb una gran tradició de cartògrafs encapçalats per Abraham Cresques (segle XIV), pare del reconegut Jafudà Cresques. Jafudà va freqüentar la cort dels reis Pere III, Joan I i Martí l'Humà, on va fer diversos treballs cartogràfics: juntament amb el seu pare, i va ser probablement l'autor del famós Atles català de 1375, obra mestra de la cartografia medieval europea. També va fer un mapamundi per a la firma comercial toscana Datini, i va rebre distincions i la protecció dels reis catalans.

cresques.png

Aquest mes presentam un atlas (o atles) escolar de les Illes Balears cedit pel CEIP Ses Roques de Caimari el passat mes de setembre. La seva elaboració neix de la col•laboració del Departament de Geografia de la Universitat de Mallorca, diversos historiadors de les Illes i l’editorial Diàfora; essent el principal valedor el geògraf mallorquí i catedràtic de geografia de la Universitat de les Illes Balears Bartomeu Barceló Pons.

Amb aquesta obra, tot l’alumnat i les escoles de les Illes han comptat des de principis dels anys 80 amb una eina indispensable a tots els nivells com a instrument de cultura i mitjà gràfic per conèixer en profunditat les nostres Illes.

Aquest atlas està estructurat en cinc apartats principals com ara Mapes Físico-polítics de les Illes Balears, Geologia, Geografia Física, Geografia Humana i Història. A més a més, compta amb un recull de fotografies, comentaris dels mapes geogràfics i històrics així com un índex de les toponímies que conformen la nostra geografia.