Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

orbital.jpg

MODEL ORBITAL MOLECULAR DE FUSTA “GEOMIX”

 DATACIÓ:  ANYS 80
PROCEDÈNCIA: CESSIÓ IES SON CLADERA

NIG: A 2416

ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO

La fórmula estructural d'un compost químic és una representació gràfica de l'estructura molecular, que mostra com s'ordenen o distribueixen espacialment els àtoms. Es mostren els enllaços químics dins de la molècula, ja sigui explícitament o implícitament. Per tant, aporta més informació que la fórmula molecular o la fórmula desarrollada. Hi ha tres representacions que es fan servir habitualment en les publicacions: fórmules semidesenvolupades, diagrames de Lewis i en format línia-angle.

Altres diversos formats són també usats en les bases de dades químiques, com SMILES, inchi i CML. A diferència de les fórmules químiques o els noms químics, les fórmules estructurals subministren una representació de l'estructura molecular. Els químics gairebé sempre descriuen una reacció química o síntesi química usant fórmules estructurals en comptes de noms químics, perquè les fórmules estructurals permeten el químic visualitzar les molècules i els canvis que ocorren. Molts compostos químics existeixen en diferents formes isomèriques, que tenen diferents estructures però la mateixa fórmula química global. Una fórmula estructural indica l'ordenació dels àtoms en l'espai mentre que una fórmula química no ho fa.

A2416.jpg