Torna

Tramitació UDIT

REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL

Divisió A

Correspon als establiments i activitats industrials. Es tramita mitjançant el procediment 015 de la Udit de resolució immediata. El tràmit permet comunicar una nova indústria, una modificació, un canvi de titular o un cessament d'activitat.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 015.

 

Divisió B

Correspon a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial (instal·ladores, mantenidores, conservadores o reparadores, consultores, d'enginyeria i projectistes/dissenyadores)

Noves inscripcions i ampliacions

Les noves inscripcions, així com les ampliacions d'especialitat i/o categoria es tramiten mitjançant el procediment 023 de la Udit de resolució immediata.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 023.

Reduccions i altres modificacions

Les reduccions d'especialitat i/o categoria, els tancaments definitius d'activitat, els canvis de titular i/o domicili social es tramiten mitjançant el procediment TNI-099 de resolució no immediata.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-099.

Mitjans humans exigits a les empreses de serveis en matèria de seguretat industrial

Conforme a la Instrucció RI 1/2016, de 24 de febrer, del director general de Política Industrial, es defineix la vinculació i jornada laboral dels professionals habilitats i/o tècnics competents exigits a les empreses de serveis en matèria de seguretat industrial, que sol·licitin prestar-ne en aquesta Comunitat Autònoma. 

En data 8/4/2016 es publica la versió definitiva de la Instrucció RI 1/2016 després de la modificació introduïda per adaptar-la a la versió corregida del text dels acords presos pel grup de treball.

Instrucció RI 1/2016, de 24 de febrer, del director general de Política Industrial

Divisió C

Correspon a les entitats o agents en matèria de seguretat i qualitat industrial.

 

Consulta de codis CNAE

Els codis CNAE a emprar han de ser sempre de quatre dígits.

Llistat CNAE 2009

CNAE 2009 comentats per l'Institut Nacional d'Estadística