Torna

Tramitació UDIT

Llistes d'organismes, entitats i empreses habilitades

En aquesta pàgina, podeu consultar les dades dels organismes de control, verificadors i entitats de formació, així com les de les empreses instal·ladores, mantenidores, tallers habilitats, laboratoris de vehicles històrics i estacions d'ITV. També dels organismes i empreses relacionats amb la metrologia legal. Les llistes disponibles són:

Organismes de control i de verificació

Pàgina Web Organismes de control amb seu a les Illes Balears
PDF Organismes autoritzats de verificació metrològica
PDF Organismes verificadors d'aparells de bronzejat

Empreses instal·ladores i reparadores

Pàgina Web Empreses instal·ladores
Pàgina Web Reparadors d'instruments de mesura


Entitats de formació

Pàgina Web Entitats de formació


Vehicles

- Pàgina Web Tallers de reparació d'automòbils
- Pàgina Web Centres tècnics de tacògrafs i tallers de limitadors de velocitat
- PDF Laboratoris acreditats de vehicles històrics
- PDF Estacions d'ITV

     Enllaç als departaments d'ITV dels Consells Insulars:

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera


Altres

Pàgina Web Centres de recàrrega i inspecció d'equips a pressió (botelles busseig i d'altres)

Registres d'àmbit estatal

Pàgina Web Registre Integrat Industrial-RII (Ministeri d'Indústria)
- Pàgina Web Empreses certificades com a manipuladores de gasos fluorats (Ministeri per a la Transició Ecològica)
- Pàgina Web Registre de Control Metrològic (Centre Espanyol de Metrologia - CEM)
- Pàgina Web Organismes de verificació, organismes de control, laboratoris, entitats de certificació... (Entitat Nacional d’Acreditació - ENAC)