Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

Procediment general

De forma general, qualsevol tipus d'instal·lació de baixa tensió, excepte l'enllumenat exterior, les instal·lacions d'enllaç i les xarxes de distribució, es tramita mitjançant el procediment 001 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 001.

Procediment específic d'instal·lacions d'enllumenat exterior

Aquestes instal·lacions es tramiten mitjançant el procediment 003 de la Udit, atès que han de justificar el compliment del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior, de forma addicional al del Reglament de baixa tensió.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 003.

Procediment específic d'instal·lacions d'enllaç

Les instal·lacions d'enllaç corresponents a les bateries o centralitzacions de comptadors es tramiten mitjançant el procediment 012 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 012.

Procediment específic d'instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics en zones d'accés privat

Com a conseqüència de la publicació del RD 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la ITC BT 52 "Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics" s'ha habilitat un procediment específic per registrar les instal·lacions de recàrrega de vehicle elèctric situades en zones d'accés privat, per als esquemes d'instal·lacions 1, 2 o 3, o bé, les que s'ubiquen en aparcaments o estacionaments existents d'edificis d'habitatges.

La resta de casos  d'instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics en zones privades s'han de tramitar mitjançant el procediment general (tràmit 001).

Els punts de recàrrega situats en zones d'accés públic s'han de tramitar davant la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir qualsevol ciutadà lliurement, encara que es pugui requerir, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures.

Per a consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 045.

Comunicació de dades d'instal·lacions en baixa tensió existents

Mitjançant el tràmit immediat 041 es poden comunicar les dades de les instal·lacions de baixa tensió existents en els següents casos:

  • Canvi de tensió
  • Reactivació de contracte
  • Unificació d'equips de mesura
  • Adequació d'instal·lacions verificades per les empreses distribuïdores amb resultat desfavorable
  • Adequació de la instal·lació d'enllaç d'un edifici
  • Bateria de condensadors

    Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 041