Torna

Tramitació UDIT

Investigacion05.jpg

Metalls Preciosos


En l'àmbit dels metalls preciosos, la Direcció General de Política Industrial té la competència en els aspectes següents:

- La dessignació del laboratori oficial per a l’assaig i la contrastació de garantia d’objectes fabricats amb metalls preciosos a les Illes Balears

- L'autorització dels laboratoris per a l’assaig i la contrastació de garantia d’objectes fabricats amb metalls preciosos a les Illes Balears.

- L'establiment anual de les tarifes que han de percebre els laboratoris autoritzats i el laboratori oficial de les Illes Balears per a l’anàlisi i la contrastació d’objectes fabricats amb metalls preciosos.

- La gestió per a l'obtenció de les eines per al punxonament dels metalls preciosos pertanyents als laboratoris autoritzats.


En data 3 de maig de 2021, es va designar l’entitat INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA BISUTERIA (ITEB), com a laboratori oficial de les Illes Balears per deu anys, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, publicada al BOIB nº072, del 3 de juny de 2021.

En data 4 de febrer de 2024, es va dictar la Resolució de la directora general d’Indústria i Polígons Industrials, a proposta del cap del Servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial, per la qual s’estableixen les tarifes que han de percebre en l’any 2024 els laboratoris autoritzats i el laboratori oficial de les Illes Balears per a l’anàlisi i la contrastació d’objectes fabricats amb metalls preciosos, publicada al BOIB nº021, del 13 de febrer de 2024.