Torna

Tramitació UDIT

imagen_mina.bmp

JORNADA MINERA. REHABILITACIÓ D'ESPAIS MINERS.

ANY 2016

OBJECTIU DE LA JORNADA

Explicar el marc normatiu, avançar en les noves polítiques europees i facilitar exemples de gestió dels espais degradats per l’activitat minera, i també ampliar els coneixements sobre les múltiples possibilitats que ofereixen els espais afectats per la mineria.

PDF  Informació de la jornada

 

PONÈNCIES DE LA JORNADA

PDF Restauració en explotacions mineres normativa aplicable

Sr. Luis Vizcaíno, cap del Servei de Mines del Govern de les Illes Balears

 

PDF Iniciatives europees compatibilitat d'espais Xarxa Natura amb la indústria extractiva

Sr. César Luaces Frades, director general d’ANEFA

 

PDF Restauració de zones naturals alterades per activitats mineres a cel obert
Sr. Jaime Fernández Homar, president de la Federació Mesa de la Mineria

 

Ponència núm. 4: Restauració d’explotacions mineres: potencialitats i vocacions ecològiques
Sr. Raúl Tapias, Fundación Tormes.

 

PDF El canvi de model de rehabilitació d’explotacions: una necessitat imperiosa de la indústria extractiva
Sra. Rosa Carretón Moreno, responsable tècnica d’ANEFA

 

PDF Novetats en la tramitació i l’avaluació d’alternatives en els procediments de restauració ambiental de les explotacions mineres
Sr. Pere A. Ripoll i Sr. Xavier Vergés, Comissió Balear de Medi Ambient

 

PDF Actuacions de “desimpacte” de la Generalitat de Catalunya. Consell dels Àrids
Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

 

PDF Rehabilitació d’espais miners: experiències nacionals i internacionals
Sra. Rita Martínez , AFA Illes Balears