Torna

Tramitació UDIT


PDF Díptic de la Jornada

Dirigit a

Sector miner, empresaris, enginyers, serveis de prevenció, representants de les administracions i dels agents socioeconòmics que, en la seva activitat, tenguin una relació estreta amb la indústria extractiva.

 

Objectiu

La jornada pretén explicar el marc normatiu actual, ampliar els coneixements quant a l’estabilitat de talussos i la seva importància en la restauració, així com analitzar la metodologia correcta a emprar en el sector miner. Tot això mitjançant una anàlisi exhaustiva de les causes, la implantació de les mesures de prevenció, control i seguiment.

 

Organització

Direcció General de Política Industrial de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

 

Data

Palma, 28 de gener de 2020

 

Lloc

Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Edifici Arxiduc Lluís Salvador
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma

 

Inscripció

Gratuïta, places limitades. Atès el nombre limitat de places es respectarà rigorosament l’ordre de recepció de les inscripcions, que no es confirmaran tret que la inscripció excedeixi la capacitat disponible.


PROGRAMA DE LA JORNADA

9.00 h. Inauguració
Sr. Antonio Morro Gomila, director general de Política Industrial de la CAIB
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial
Moderador: Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial

9.30 h. “Normativa en referència a la estabilitat de talussos i la restauració en explotacions mineres”
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial
Sra. María Molina Cano, cap del negociat V del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial

09:50 h. “Estabilitat de talussos a la practica: conceptes basics i aplicació dels mètodes de disseny i avaluació de l’estabilitat”
Sr. Emilio Trigueros Tornero. Departament de Enginyeria Minera i Civil de la Universitat Politècnica de Cartagena

10.10 h. “Valoració dels estudis geotècnics des de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears”
Sra. Margarita Femenia Riutort, cap del Servei d’Assessorament Ambiental de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

10:30 h. "La inestabilitat de los talussos d’explotacions mineres: prevenció, correcció i control”
Sr. Emilio Trigueros Tornero, Departament d’Enginyeria Minera i Civil de la Universitat Politècnica de Cartagena

10.50 h. “Mitjans de control del Servei de Mines de les Illes Balears: el control geotècnic”
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial
Sr. Lorenzo Riera Cladera, cap de la Secció II del Servei de Seguretat Industrial de la Direcció General de Política Industrial

11.10 h. "Resum de les actuacions de l’Estat – CCAA sobre control geotècnic d’explotacions i explotacions mineres abandonades, període 2016-2019"
Sr. Ismael Guarner Peralta, Subdirecció General de Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

11.30 h. Pausa cafè

12.15 h. “Importància de la qualitat del sòl a la restauració minera”
Sr. Carles Cardona Ametller, tècnic del CFOR, Institut Balear de la Natura (IBANAT)

12.25 h. “IdeIB: recursos geoespacials per al sector”
Sr. Joan Josep Alorda Vilarrubias, cap de la Unitat SIG–TIC del SITIBSA, Conselleria de Medi Ambient i Territori
Sr. Fèlix Raapzaet Escales van Nouhuis, coordinador de TIC e IDEIB del SITIBSA, Conselleria de Medi Ambient i Territori

12.45 h. “El projecte Life Tecmine: referent de restauració sostenible de mines”
Sra. Beatriz Olmo Gilabert, enginyera forestal. Coordinadora del projecte Tecmine.
VAERSA
Sr. Ibán Hurtado Picó,  tècnic de l’equipo de Restauració de Mines de VAERSA

13.05 h. Taula rodona
 
13.35 h. Clausura
Sr. Juan Pedro Yllanes Suárez, conseller de la Consellería de Transició Energètica i Sectors Productius de la CAIB
Sr. Antonio Morro Gomila, director general de Política Industrial de la CAIB
Sr. Luis Vicente Vizcaíno Pérez, cap del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial