Torna

Tramitació UDIT

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

La posada en servei d'instal·lacions noves, així com la modificació d'una instal·lació existent es tramita mitjançant el procediment no immediat TNI-112.

Per a descarregar els documents o accedir a la normativa específica, accediu a la fitxa del tràmit TNI-112.