JORNADA SOBRE ACCIDENTS I MALALTIES PROFESSIONALS EN EL SECTOR MINER - 2017

OBJECTIU DE LA JORNADA

Les jornades sobre accidents i malalties professionals en el sector miner s’enfocaren dins el marc normatiu actual, pretenent ampliar els coneixements quant a la protecció de la salut dels treballadors, així com l’anàlisi de la correcta metodologia a emprar en la investigació d'accidents i malalties professionals, mitjançant l’estudi de les causes de la sinistralitat, de la implantació de les mesures de prevenció, del control i del seguiment.


DOCUMENTACIÓ DE LA JORNADA

PDF Programació de la jornada-Menorca.pdf

PDF Programació de la jornada-Eivissa.pdf