Torna

Tramitació UDIT

Entitats Formadores

El tràmit per inscriure les següents entitats formadores en matèria d'indústria és el TNI-008 (Altres registres):

Les entitats que necessiten autorització administrativa són:

- Entitats formadores en matèria de gasos fluorats

- Entitats formadores en matèria d'inspecció tècnica de vehicles (ITV)

- Entitats formadores d'instal·ladors en l'àmbit del RITE

- Entitat formadora CRE (articles de pirotècnia). Més informació.

Hauran de presentar una Declaració Responsable les següents entitats:

- Entitats formadores d'operaris de grua torre i grua mòbil autopropulsada

DR Entidad Formadora op GRUA TORRE_cat V1-21 .pdfDR Entidad Formadora op GRUA TORRE_cat V1-21 .pdf

DR Entidad Formadora GM AUTOPROP_cat V1-21 .pdfDR Entidad Formadora GM AUTOPROP_cat V1-21 .pdf

- Entitats formadores d'operaris contra incendis

Declaració formadora contra incendis CAT V1-21 .pdfDeclaració formadora contra incendis CAT V1-21 .pdf

Per a obtenir informació dels requisits que cal complir en cada un dels casos anteriors, contacteu amb ri@dgindust.caib.es


En el cas de que desitgeu comprovar si una entitat formadora consta als registres de la DG de Política Industrial, us heu d'adreçar a: (enllaç)