Torna

Tramitació UDIT

ASCENSORS

 

Consulta de les dades d'un ascensor en el Registre d'Aparells Elevadors de les Illes Balears

Registre d'ascensor

La inscripció d'un nou ascensor en el registre d'aparells elevadors (RAE) o la substitució completa d'un ascensor existent es tramita mitjançant el procediment immediat amb codi 022 de la Udit.

Un ascensor es pot registrar sense que hi hagi un contracte de manteniment, però no es pot posar en servei fins que s’hagi comunicat a l’Administració l’alta de conservació. Aquesta comunicació es pot fer en el moment de la inscripció amb el mateix tràmit 022, o amb posterioritat mitjançant el tràmit 028 de comunicació d’alta de conservació.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 022.

Reformes d'ascensor

La inscripció de reformes d'importància d'un ascensor en el registre d'aparells elevadors (RAE) es tramita mitjançant el procediment amb codi TNI-113 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-113.

Comunicació d'alta de conservació d'ascensor

L'alta de conservació d'un ascensor, ja sigui per primera vegada, o la substitució d'un altre conservador, es tramita mitjançant el procediment immediat amb codi 028 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 028.

Comunicació de baixa de conservació d'ascensor

La baixa de conservació d'un ascensor es tramita mitjançant el procediment immediat amb codi 029 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 029.

Comunicació d'inspeccions d'ascensors

Mitjançant el tràmit immediat 035 els organismes de control poden comunicar les inspeccions d'ascensors, d'acord amb el que estableix l'apartat 11 de la ITC AEM 1 sobre ascensors, aprovada pel Reial decret 88/2013, de 8 de febrer.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 035.

 

GRUES

 

Muntatge de grua torre

La comunicació d'un muntatge de grua torre es tramita mitjançant el procediment immediat amb codi 047 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 047.

Grua autopropulsada. Inscripció

La inscripció d'una grua autopropulsada es tramita mitjançant el procediment amb codi TNI-117 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-117.