Torna

Tramitació UDIT

LLISTAT NO EXHAUSTIU PER A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS EN INDÚSTRIES MINERES

 (No s'inclou tota la formació que podria impartir als treballadors, ja que aquesta dependrà de les necessitats dels diferents llocs de treball)

 

1)    Àmbit general

2)    Disposicions per sectors d'activitat específics

3)    Disposicions per equips de treball i protecció

4)    Disposicions per a riscos específics

5)    Disposicions per agents físics, químics i biològics

6)    Disposicions per acreditacions professionals