Torna

Tramitació UDIT

       

VIGILÀNCIA DE MERCAT

Es defineix com a Vigilància del Mercat a aquelles activitats efectuades i les mesures preses per les autoritats de vigilància del mercat per a vetllar perquè els productes compleixin els requisits establerts per la legislació d'harmonització de la Unió aplicable i garantir la protecció de l'interès públic emparat per aquesta legislació.

Els Reglament 765/2008 i Reglament 2019/1020, del Parlament Europeu i del Consell, tenen per objectiu, entre altres, potenciar la Vigilància del Mercat, garantint d'aquesta manera que els productes insegurs detectats en un Estat siguin retirats de la comercialització en el propi estat i en tota la Unió Europea.

       

Activitats conjuntes realitzades per CC.AA

Es presenten les activitats de Vigilància del Mercat dels Productes Industrials en les quals ha participat la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials, en coordinació amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme:

Portes Automàtiques

Interruptors automàtics i diferencials

EPIS ( equips de protecció individual )

Ascensors

Màquines, baixa tensió i ecodisseny