Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES

El Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instrucciones tècniques complementàries, aprovat pel RD 138/2011 regula la posada en servei d'aquest tipus d'instal·lacions. S'ha creat un nou procediment de tramitació immediata amb codi 025 per les noves instal·lacions i es manten el tràmin no immediat TNI-101 per a les modificacions.

Instal·lacions noves

La inscripció d'instal·lacions noves es tramita mitjançant el procediment 025 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 025.

Modificació d'instal·lacions

La modificació o ampliació d'una instal·lació existent es tramita mitjançant el procediment TNI-101. Es tracta d'un tràmit de resolució no immediata.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-101.

Baixa d'instal·lacions

Per donar de baixa una instal·lació frigorífica, s'ha de seguir el procediment indicat en l'article 25 del Reglament de seguretat en instal·lacions frigorífiques.