Seu Electrònica

001 - Instal·lacions de Baixa Tensió. Tràmit general

Registrar les instal·lacions elèctriques receptores en baixa tensió, a fi de procedir a la seva posada en servei.

Termini màxim per a resoldre

6 mesos

Termini màxim per a notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Taxes del tràmit:

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Política Industrial