Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració d'accessibilitat

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.caib.es/seucaib i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

 

Situació de compliment:

a) Aquest lloc web és parcialment conforme amb Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018.

 • Hi podria haver errors puntuals d'edició en la pàgina https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/, atès que part dels continguts són inserits per un grup de gestors a través de l'editor Tiny, i no es té un control total del que publiquen.
 • No és possible assegurar que la informació i les relacions existents en el contingut transmeses a través de la presentació també estiguin disponibles quan es canviï el format de presentació [requisit 9.1.3.1 - Informació i relacions d'UNE-EN 301549:2019].
 • No és possible assegurar que els agents d'usuari puguin proporcionar presentacions alternatives del contingut mantenint l'ordre de lectura correcte per a la seva comprensió [requisit 9.1.3.2 - Seqüència significativa d'UNE-EN 301549:2019].
 • No és pot assegurar que es pugui visualitzar i operar amb tots els continguts en qualsevol tipus d'orientació de la pantalla [requisit 9.1.3.4 - Orientació d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver documents "pdf" on no és possible assegurar que tots els usuaris puguin accedir a la informació que es transmet pel color [requisit 9.1.4.1 - Ús del color d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha varis texts que no tenen el nivell de contrast mínim respecte al color de fons del seu respectiu contenidor [requisit 9.1.4.3 Contrast (mínim) d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver imatges que contenen texte [requisit 9.1.4.5 - Imatges de texte d'UNE-EN 301549:2019].
 • No és possible assegurar que els continguts que es mostren o oculten quan un element rep o perd el punter o el focus de el teclat poden ser percebuts i descartats pels usuaris, sense que perjudiqui l'experiència d'ús [requisit 9.1.4.13 - Contingut amb Hover o Focus d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha elements als quals no arriba el focus de teclat [requisit 9.2.1.1 - Teclat d'UNE-EN 301549:2019].
 • No hi ha mecanismes per evitar blocs idèntics i accedir directament al contigut principal [requisit 9.2.4.1 -Evitar blocs d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver pàgines en les quals l'ordre de navegació entre els elements amb el teclat, no sigui correcte [requisit 9.2.4.3 - Ordre del focus d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver enllaços amb el mateix text i destinacions diferents [requisit 9.2.4.4 - Propòsit dels enllaços (en context) d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver formularis sense mètodes estandard d'enviament [requisit 9.3.2.2 - En rebre entrades d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi podria haver alguns documents "pdf" els quals tinguin camps de formularis sense descripció [requisit 9.3.3.2 - Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2019].


b) El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable, atès que és intrínsecament no accessible:

 • Els mapes. S'han proporcionat alternatives per pal·liar aquest problema, com ara les adreces.

 

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 10 d'abril de 2019.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 22 de septembre de 2020.

 

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Així i tot, si detectau qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat, voleu sol·licitar informació o proposar qualsevol iniciativa, o teniu dubtes o suggeriments, us demanam que empleneu el formulari que trobareu a la pàgina de contacte.

La Direcció General de Modernització i Administració Digital és l'organisme tècnic que assegura l'accessibilitat.

 

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

 

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet l'agost de 2020

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (TAW, Validator W3C) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic.

Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a iniciativa per a l'accessibilitat a la web), s'han utilitzat unes pautes per millorar la navegació i l'accés a tots els continguts del portal d'una manera clara i senzilla. Amb això, s'ha aconseguit un nivell doble A d'accessibilitat, a més de la major part de les de nivell triple A.

Nivell AA WCAG 2.1

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.