Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Calendari oficial

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2017 de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Són dies inhàbils de la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'efecte del còmput administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 72/2016, de 23 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2017 a l'efecte del còmput administratiu:

- Els dissabtes i els diumenges

- Els dies:

6 de gener

Epifania del Senyor

1 de març

Dia de les Illes Balears

13 d'abril

Dijous Sant

14 d'abril

Divendres Sant

17 d'abril

Dilluns de Pasqua

1 de maig

Festa del Treball

15 d'agost

Assumpció de Maria

12 d'octubre

Festa Nacional

1 de novembre

Dia de Tots Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució

8 de desembre

Immaculada Concepció

25 de desembre

Dia de Nadal