Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Calendari oficialCalendari de dies inhàbils per a l’any 2019 de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Són dies inhàbils de la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'efecte del còmput administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 42/2018, d'14 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2019 a l'efecte del còmput administratiu:

- Els dissabtes i els diumenges

- Els dies:

1 de gener Cap d'any

1 de març

Dia de les Illes Balears

18 d'abril

Dijous Sant

19 d'abril

Divendres Sant

22 d'abril

Dilluns de Pasqua

1 de maig

Festa del Treball

15 d'agost

Assumpció de Maria

12 d'octubre

Festa Nacional

1 de novembre

Dia de Tots Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució

25 de desembre

Dia de Nadal

26 de desembre

Segona festa de Nadal