Torna

Queixes i suggeriments

Accediu a l'aplicació telemàtica que correspongui segons la temàtica:


Servei de Salut

Queixes i suggeriments relacionades amb atenció extrahospitalària, centres d'atenció primària, hospitals, etc.


Temes de Consum

Reclamacions i denúncies a empreses si es vulneren drets relacionats amb la normativa de consum


Transports de les Illes Balears

Reclamacions i suggeriments sobre transport públic (bus, tren, metro, ...)


Sistema general de queixes i suggeriments

 Administració, educació, altres serveis generals