Logo del Govern de les Illes Balears

Directori del Govern

Imprimir
Presidència

C/ de la Llotja, 3 - 07012 Palma Telèfon : 971176565 Fax : 971176587
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la Presidència

C/ de la Llotja, 3-C/ de la Llotja, 3 Palma Telèfon : 971784126 Fax : 971176221
Organització | Webs Institucionals

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

C/ de Montenegro, 5 - 07012 Palma Telèfon : 971176600 Fax : 971176915
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

C/ de Montenegro, 5-C/ de Montenegro, 5 Palma Telèfon : 971177722 Fax : 971176915
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Innovació i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta-Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta Palma Telèfon : 971787371 Fax : 971 17 63 34
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Turisme

C/ de Montenegro, 5-C/ de Montenegro, 5 Palma Telèfon : 971176600 Fax : 971176915
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

C/ de Sant Pere, 7-C/ de Sant Pere, 7 Palma Telèfon : 971176600 Fax : 971176970
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Fons Europeus

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177297 Fax : 971177105
Organització | Webs Institucionals

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

C/ Rita Levi s/n (Parc Bit, edificio ATB)-C/ Rita Levi s/n (Parc Bit, edificio ATB) Palma de Mallorca Telèfon : 971176699 Fax : 971784600
Organització | Webs Institucionals

Multimèdia de les Illes Balears

C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4)-C. Blaise Pascal, 17. Edifici Adduno - Parc Bit. (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) Palma de Mallorca Telèfon : 971177354 Fax : 971176995
Organització | Webs Institucionals

Palau de Congressos de Palma

Avenida Gabriel Alomar, 18 -Avenida Gabriel Alomar, 18 Palma de Mallorca Telèfon : 971729920 Fax : 971729921
Organització | Webs Institucionals

Fundació BIT

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. C/ Laura Bassi. Parc BIT. -Ctra. de Valldemossa, km 7,4. C/ Laura Bassi. Parc BIT. Palma Telèfon : 971784940 Fax : 971439780
Organització | Webs Institucionals

Centre Balears Europa (CBE)

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177296 Fax : 971784335
Organització | Webs Institucionals

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

C/ de Montenegro, 5-C/ de Montenegro, 5 Palma Telèfon : 971176191 Fax : 971176185
Organització | Webs Institucionals

Consorci per a la millora d'Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)

C/ de Montenegro, 5-C/ de Montenegro, 5 Palma Telèfon : 971176191 Fax : 971176368
Organització | Webs Institucionals

Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB)

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta-Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta Palma Telèfon : 971439998 Fax : 971 17 63 34
Organització | Webs Institucionals

Consorci Pla D Llucmajor

Organització | Webs Institucionals

Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)-C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) Palma Telèfon : 971717927 Fax : 971728330
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Presidència

Passeig de Sagrera, 2 - 07012 Palma Telèfon : 971176565 Fax : 971176264
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

Passeig de Sagrera, 2-Passeig de Sagrera, 2 Palma Telèfon : 971784169 Fax : 971176348
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Coordinació

Passeig de Sagrera, 2-Passeig de Sagrera, 2 Palma Telèfon : 971784063 Fax : 971176264
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Passeig de Sagrera, 2-Passeig de Sagrera, 2 Palma Telèfon : 971176464
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Relacions amb el Parlament

Passeig de Sagrera, 2-Passeig de Sagrera, 2 Palma Telèfon : 971176265 Fax : 971176345
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Comunicació

Passeig de Sagrera, 2-Passeig de Sagrera, 2 Palma Telèfon : 971176092 Fax : 971176348
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Transparència i Bon Govern

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)-C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) Palma Telèfon : 971177714
Organització | Webs Institucionals

Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma

Plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta-Plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta Palma Telèfon : 971179595 Fax : 971176895
Organització | Webs Institucionals

Oficina Balears a Brussel·les

Organització | Webs Institucionals

Fundació Santuari de Lluc

Plaça dels Peregrins, 1-Plaça dels Peregrins, 1 Escorca Telèfon : 971871525 Fax : 971517096
Organització | Webs Institucionals

Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

Organització | Webs Institucionals

Institut Balear de la Dona

C/ d'Aragó, 26, 1r E-C/ d'Aragó, 26, 1r E Palma Telèfon : 971178989 Fax : 971178924
Organització | Webs Institucionals

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

C/ del Palau Reial, 17 - 07001 Palma Telèfon : 971179500 Fax : 971176335
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177116 Fax : 971176335
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Pressuposts i Finançament

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177298 Fax : 971 17 67 45
Organització | Webs Institucionals

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177123 Fax : 97176331
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)-C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret) Es Pont d'Inca (Marratxí) Telèfon : 971177700 Fax : 971176898
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Emergències i Interior

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)-C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret) Es Pont d'Inca (Marratxí) Telèfon : 971177700 Fax : 971176925
Organització | Webs Institucionals

Intervenció General de la CAIB

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177114 Fax : 971176332
Organització | Webs Institucionals

Junta Superior d'Hisenda

C/ del Palau Reial, 17-C/ del Palau Reial, 17 Palma Telèfon : 971177131 Fax : 971176335
Organització | Webs Institucionals

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

C/ de Can Troncoso, 1-C/ de Can Troncoso, 1 Palma Telèfon : 971177253 Fax : 971176703
Organització | Webs Institucionals

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)-C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret) Es Pont d'Inca (Marratxí) Telèfon : 971787386 Fax : 971280982
Organització | Webs Institucionals

Escola Balear d'Administració Pública

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol) PALMA Telèfon : 971177625 Fax : 971176319
Organització | Webs Institucionals

ISBA, Societat de Garantia Recíproca

C/ Genil, 30-C/ Genil, 30 Palma de Mallorca Telèfon : 971461250 Fax : 971461165
Organització | Webs Institucionals

Conselleria d'Educació i Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma Telèfon : 971177800 Fax : 971176904
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta) Palma Telèfon : 971177765 Fax : 971176807
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 5a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 5a planta) Palma
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta) Palma Telèfon : 971177755 Fax : 971176906
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Personal Docent

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta) Palma Telèfon : 971177800 Fax : 971176896
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta) Palma Telèfon : 971177770 Fax : 971176903
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta) Palma Telèfon : 971177766 Fax : 971176873
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta)-C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta) Palma Telèfon : 971177779 Fax : 0
Organització | Webs Institucionals

Departament d'Inspecció Educativa

c/ d'Alfons el Magnànim, 29-c/ d'Alfons el Magnànim, 29 Palma Telèfon : 971177607 Fax : 971176802
Organització | Webs Institucionals

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa)- C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa) Palma Telèfon : 971177774 Fax : 971176857
Organització | Webs Institucionals

Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera

Via Púnica, 23-Via Púnica, 23 Eivissa Telèfon : 971 310 104 Fax : 971 193 362
Organització | Webs Institucionals

Delegació Territorial d'Educació a Menorca

C/ de Josep M. Quadrado, 33-C/ de Josep M. Quadrado, 33 Maó Telèfon : 971369008 Fax : 971367058
Organització | Webs Institucionals

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta-Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta Palma Telèfon : 971787370 Fax : 971176942
Organització | Webs Institucionals

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

C/ del Morer, 6-C/ del Morer, 6 Palma Telèfon : 971713628 Fax : 971713215
Organització | Webs Institucionals

Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

C/ d'Alfons el Magnànim, 64-C/ d'Alfons el Magnànim, 64 Palma Telèfon : 971498935 Fax : 971498936
Organització | Webs Institucionals

Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta-Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta Palma Telèfon : 971 72 05 24 Fax : 971 72 05 56
Organització | Webs Institucionals

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)

c/ d'Alfons el Magnànim, 29-c/ d'Alfons el Magnànim, 29 Palma Telèfon : 971176500 Fax : 971177248
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma Telèfon : 971177200 Fax : 971 78 41 59
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

Pl. de la Drassana, 4-Pl. de la Drassana, 4 Palma Telèfon : 971177200 Fax : 971176440
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Pl. de la Drassana, 4-Pl. de la Drassana, 4 Palma Telèfon : 971 17 74 00 Fax : 971 17 64 40
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Dependència

Av. de Gabriel Alomar, 33-Av. de Gabriel Alomar, 33 Palma de Mallorca Telèfon : 971177200 Fax : 971176310
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4-Pl. de la Drassana, 4 Palma Telèfon : 971177200 Fax : 971784159
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Menors i Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b-C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b Palma de Mallorca Telèfon : 971177200 Fax : 971176416
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Cooperació

Pl. de la Drassana, 4-Pl. de la Drassana, 4 Palma Telèfon : 971177200 Fax :
Organització | Webs Institucionals

Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM)

Pl. de la Drassana, 4-Pl. de la Drassana, 4 Palma Telèfon : 971177206 Fax : 971176982
Organització | Webs Institucionals

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Av. de Gabriel Alomar, 33-Av. de Gabriel Alomar, 33 Palma de Mallorca Telèfon : 971177707 Fax : 971176314
Organització | Webs Institucionals

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)-C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret) Es Pont d'Inca (Marratxí) Telèfon : 971787385 Fax : 971788513
Organització | Webs Institucionals

Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa

Avinguda d'Espanya, núm. 49, 5a planta-Avinguda d'Espanya, núm. 49, 5a planta Eivissa Telèfon : 971195921 Fax : 971195731
Organització | Webs Institucionals

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Pl. de la Drassana, 4-Pl. de la Drassana, 4 Palma Telèfon : 971177430 Fax : 971177433
Organització | Webs Institucionals

Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)

crta. de Valldemossa, 98-crta. de Valldemossa, 98 Palma Telèfon : 971761043 Fax : 971755010
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Salut

Pl. d'Espanya, 9 - 07002 Palma Telèfon : 971177383 Fax : 971176624
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

Pl. d'Espanya, 9-Pl. d'Espanya, 9 Palma Telèfon : 971177262 Fax : 971177954
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Pl. d'Espanya, 9-Pl. d'Espanya, 9 Palma Telèfon : 971177261 Fax : 971 17 79 69
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia

Carrer de Jesús 38 A-Carrer de Jesús 38 A Palma Telèfon : 971177383 Fax : 971 17 73 03
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Salut Pública i Participació

Carrer de Jesús 38 A-Carrer de Jesús 38 A Palma Telèfon : 971177383 Fax : 971177303
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Carrer de Jesús 38 A-Carrer de Jesús 38 A Palma Telèfon : 971177383 Fax : 971177969
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Consum

Carrer de Jesús 38 A-Carrer de Jesús 38 A Palma Telèfon : 971177383 Fax : 971177303
Organització | Webs Institucionals

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

C/ de la Reina Esclarmunda, 9-C/ de la Reina Esclarmunda, 9 Palma Telèfon : 971175600 Fax : 971724660
Organització | Webs Institucionals

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

C/ de Rosselló i Caçador, 20-C/ de Rosselló i Caçador, 20 Palma Telèfon : 971764433 Fax : 800 401 301
Organització | Webs Institucionals

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Carretera de Valldemossa 79 (Hospital Son Espases)-Carretera de Valldemossa 79 (Hospital Son Espases) Palma de Mallorca Telèfon : 871205000 Fax : 871206868
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) - 07009 Palma Telèfon : 971178900 Fax : 971176965
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971177740 Fax : 971176828
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 62873
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971178900 Fax : 971176825
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Comerç i Empresa

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971178900 Fax : 971176826
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Política Industrial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971178900
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Ocupació i Economia

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971177631
Organització | Webs Institucionals

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló-Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló Palma Telèfon : 971784991 Fax : 971784942
Organització | Webs Institucionals

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

C/ de Miquel Santandreu, 4 B-C/ de Miquel Santandreu, 4 B Palma Telèfon : 971784575 Fax : 971784579
Organització | Webs Institucionals

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló)-Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971176339 Fax : 971784651
Organització | Webs Institucionals

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

Campus universitari. Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Ctra. de Valldemossa, km 7,5-Campus universitari. Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Ctra. de Valldemossa, km 7,5 Palma Telèfon : 971172608 Fax : 971172617
Organització | Webs Institucionals

Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)

Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma Telèfon : 971176666 Fax : 971177310
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol-Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol Palma Telèfon : 971176666 Fax : 971177310
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971177300
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

C/ Reina de la Constança, 4-C/ Reina de la Constança, 4 Palma Telèfon : 971176666 Fax : 971176847
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Pesca i Medi Marí

C/ Reina de la Constança, 4-C/ Reina de la Constança, 4 Palma Telèfon : 971176666
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Recursos Hídrics

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971176641 Fax : 971784906
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol-Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol Palma Telèfon : 971176666 Fax : 971 17 66 97
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971176666
Organització | Webs Institucionals

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol-Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol Palma Telèfon : 971784948 Fax : 971177311
Organització | Webs Institucionals

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971177658 Fax : 971177678
Organització | Webs Institucionals

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

C/ Reina de la Constança, 4-C/ Reina de la Constança, 4 Palma Telèfon : 971176666 Fax : 971176871
Organització | Webs Institucionals

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971177639 Fax : 971176615
Organització | Webs Institucionals

Serveis Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

C/ d'Eusebi Estada, 145-C/ d'Eusebi Estada, 145 Palma Telèfon : 971787377 Fax : 871116838
Organització | Webs Institucionals

Fundació Jardí Botànic de Sóller

Ma-11, km 30,5, apartat 44-Ma-11, km 30,5, apartat 44 SOLLER Telèfon : 971634014
Organització | Webs Institucionals

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971177658
Organització | Webs Institucionals

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Ctra. de Sineu, Km. 15'400 -Ctra. de Sineu, Km. 15'400 Santa Eugenia Telèfon : 971144107 Fax : 971144532
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4 - 07003 Palma Telèfon : 971177300 Fax : 971784044
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

C/ de la Palma, 4-C/ de la Palma, 4 Palma Telèfon : 971177300 Fax : 971176068
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Ports i Aeroports

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971177300
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Ordenació del Territori

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971178961 Fax : 971176939
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Mobilitat i Transports

C/ d'Eusebi Estada, 28-C/ d'Eusebi Estada, 28 Palma Telèfon : 971176200 Fax : 971177429
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17-Passeig del Born, 17 Palma Telèfon : 971177300 Fax : 971179545
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)-C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) Palma Telèfon : 971177706
Organització | Webs Institucionals

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

C/ de Manuel Azaña, 9 -C/ de Manuel Azaña, 9 Palma Telèfon : 971784994 Fax : 971468829
Organització | Webs Institucionals

Ports de les Illes Balears

C/ de Vicente Tofiño, 36-C/ de Vicente Tofiño, 36 Palma Telèfon : 902024444 Fax : 902024000
Organització | Webs Institucionals

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Av. d'Alexandre Rosselló, 13B 1er-Av. d'Alexandre Rosselló, 13B 1er Palma Telèfon : 971177870 Fax : 971177871
Organització | Webs Institucionals

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Passatge Cala Figuera,6 (Son Rullan)-Passatge Cala Figuera,6 (Son Rullan) Palma Telèfon : 871930000 Fax : 871930003
Organització | Webs Institucionals

Gestió Urbanística de Balears (Gestur Balear)

Av. d'Alexandre Rosselló, n13 B 1er-Av. d'Alexandre Rosselló, n13 B 1er Palma de Mallorca Telèfon : 971204311 Fax : 971204756
Organització | Webs Institucionals

Consorci de Mobilitat per Eivissa

Avda. Espanya, 49-Avda. Espanya, 49 EIVISSA Telèfon : 971195900
Organització | Webs Institucionals

Consorci del Pla Mirall -Consorci Local entre la CAIB i l'Ajuntament de sa Pobla-

Plaça Constitució, 1-Plaça Constitució, 1 SA POBLA Telèfon : 971540050
Organització | Webs Institucionals

Consorci Formentera Desenvolupament

Carrer de Santa Maria, 1-Carrer de Santa Maria, 1 FORMENTERA Telèfon : 971321067 Fax : 971176494
Organització | Webs Institucionals

Consorci Penya-segat Port de Maó

Plaça de la Constitució, 1-Plaça de la Constitució, 1 Maó Telèfon : 971365461 Fax : 971366131
Organització | Webs Institucionals

Consorci per a la Reconversió Territorial i Paisatgística de Determinades Zones de l'Illa d'Eivissa

Avda. Espanya, 49-Avda. Espanya, 49 EIVISSA Telèfon : 971195466
Organització | Webs Institucionals

Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola

Plaça Major, s/n-Plaça Major, s/n PALMANYOLA Telèfon : 971617627 Fax : 971176494
Organització | Webs Institucionals

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

C/ d'Eusebi Estada, 28-C/ d'Eusebi Estada, 28 Palma Telèfon : 971913191 Fax : 971913192
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena - 07010 Palma Telèfon : 971178999 Fax : 971178945
Organització | Webs Institucionals

Secretaria General

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena-C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena Palma Telèfon : 971178985 Fax : 971178945
Organització | Webs Institucionals

Gabinet de la conselleria

Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Cultura

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena-C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena Palma Telèfon : 971787357 Fax : 971176897
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Política Lingüística

c/ d'Alfons el Magnànim, 29-c/ d'Alfons el Magnànim, 29 Palma Telèfon : 971177634 Fax : 971176980
Organització | Webs Institucionals

Direcció General de Participació i Memòria Democràtica

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena-C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena Palma Telèfon : 971177714 Fax : 971176817
Organització | Webs Institucionals

Direcció General d'Esports i Joventut

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena)-C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena) Palma Telèfon : 971178999 Fax : 971178945
Organització | Webs Institucionals

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

C/ de Madalena, 21 (polígon de Son Bugadelles)-C/ de Madalena, 21 (polígon de Son Bugadelles) Santa Ponça Telèfon : 971139333 Fax : 971139303
Organització | Webs Institucionals

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena.-C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena. Palma Telèfon : 971 17 89 49 Fax : 971 17 89 35
Organització | Webs Institucionals

Fundació per a l'esport balear

C/ del Gremi de Forners, 4 (polígon de Son Castelló)-C/ del Gremi de Forners, 4 (polígon de Son Castelló) Palma Telèfon : 971431727 Fax : 971431724
Organització | Webs Institucionals

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

c/ d'Alfons el Magnànim, 29-c/ d'Alfons el Magnànim, 29 Palma Telèfon : 971177604 Fax : 971176948
Organització | Webs Institucionals

Consorci Velòdrom Palma Arena

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena-C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena Palma Telèfon : 971763299 Fax : 971761352
Organització | Webs Institucionals

Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquesta Simfònica de les Illes Balears 'Ciutat de Palma'

Vicenç Juan i Rosselló, 22 - B -Vicenç Juan i Rosselló, 22 - B Palma de Mallorca Telèfon : 971287565 Fax : 971287758
Organització | Webs Institucionals

Delegació del Govern de les Illes Balears per a l'Institut Ramon Llull

Organització | Webs Institucionals

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears