Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Simplificació documental

Simplificació documental

Als procediments de la CAIB pot aplicar-se el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, que va entrar en vigor el 13 de maig de 2013.

Informació general sobre la documentació no exigible

Relació de documents dels quals s'ha suprimit l'obligació d'aportar-los, atesa la possibilitat que l'Administració obtengui dades o certificats per mitjans telemàtics per la interoperabilitat del sistemes:

Catàleg de simplificació documental

Fins que els models dels diversos procediments de l'Administració de la CAIB no s'adaptin al Decret 6/2013, la persona interessada pot adjuntar a la seva sol·licitud els models següents:

Models a disposició de la ciutadania en relació amb la simplificació documental

Així mateix, en el supòsit de no trobar el mdel de sol·licitud d'inici a l'inventari o el procediment que es vol iniciar, es pot fer servir el model de sol·licitud següent:

Model de sol·lcitud general (pdf)

Model de sol·licitud general (word)