Torna

Tramitació UDIT

Empreses d'altres comunitats autònomes

Les empreses habilitades relatives a l'activitat industrial, organismes de control i laboratoris acreditats per a catalogació de vehicles històrics que facin feina en aquesta comunitat autònoma, hauran de comunicar les seves dades mitjançant el següent formulari

Quan les dades s'hagin incorporat al nostre sistema rebreu un correu de confirmació.