En el sorteig, fet el 16 de setembre de 2022, per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s'ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d'empat en el procés d’admissió d’alumnes als programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2022-2023, s'han extret les lletres següents:

A Q

IMG_20220915_143703.jpg

IMG_20220915_143833.jpg