BEQUES

 

Mitjançant aquestes beques, es pretén incentivar el retorn al sistema educatiu de persones desocupades que abandonaren els estudis d'una manera primerenca i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu i estudiar algun cicle d'FP de grau mitjà o superior. Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat augmentar la probabilitat que acabin amb èxit aquests estudis, alhora que se'n redueix l'abandonament per causes econòmiques.


Objectius:

- Concedir beques per a dur a terme estudis de ESPA, de FPGM i de FPGS.

- Incentivar el retorn al sistema educatiu d’aquells persones desocupades que no disposen del títol d’ESO o que volen reincorporar-se al sistema educatiu estudiant FPGM o FPGS.

- Augmentar la probabilitat de finalització amb èxit d’aquests estudis alhora que se’n redueix l’abandonament per causes econòmiques.

Persones beneficiàries:

- Alumnes d’ESPA dels CEPAS de les Illes Balears

- Alumnes de cicles de FP presencial sostinguts amb fons públics de la CAIB (no inclou FP Virtual ni FP Intensiva).

Documentació de les beques d'èxit

És important destacar que, entre d’altres, els sol•licitants de les beques, i també el dia abans de l’inici de les accions formatives (dia que inicien les classes), han d’estar inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB i han de ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) en el cas de les beques per a joves d’entre 18 i 29 anys.Més informació

Podeu accedir a més infomació als següents enllaços

Beques d'èxit (joves entre 18 i 29 anys)

Beques per a majors de 30 anys