Torna

Formació Professional

ADMISSIÓ FP INTENSIVA CURS 2023-24

NOVETATS

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

El procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

 

Accessos directes

> Recuperació de contrasenya Gestib
> Alta al registre Cl@ve

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de maig de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’han d’impartir durant el curs 2023-2024 (09/05/2023)

> Normativa General d'FP Intensiva

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny. Tràmit tancat

Places vacants Setembre: De l'1 al 7 de Setembre. Tràmit tancat


CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ

> Calendari del procés (09/05/2023)

 

OFERTA FORMATIVA

> Oferta formativa

> Full titulacions FP Intensiva 2023-24

 

TRÍPTIC D'ADMISSIÓ

> Informació d'admissió PDF


DOCUMENTACIÓ

> Secció de documents d'FP Intensiva

 

 

© Govern de les Illes Balears