Proves d'accés a CFGS

PART COMUNA

 Llengua catalana 2023 2022 2021 2020 2019
 Llengua castellana 2023 2022 2021 2020 2019
 Anglès 2023 2022 2021 2020 2019

PART ESPECÍFICA

Opció Humanitats i Ciències Socials (HCS)

 Economia 2023 2022 2021 2020 2019
 Geografia 2023 2022 2021 2020 2019
 Matemàtiques 2023 2022 2021 2020 2019
 Psicologia 2023 2022 2021 2020 2019
 Llengua estrangera - alemany 2023 2022 2021 2020 2019
 Llengua estrangera - francès 2023 2022 2021 2020 2019


Opció Ciències de la Salut i Mediambiental (CSM)

 Biologia 2023 2022 2021 2020 2019
 Ciències de la terra i mediambientals 2023 2022 2021 2020 2019
 Educació física 2023 2022 2021 2020 2019
 Matemàtiques 2023 2022 2021 2020 2019
 Química 2023 2022 2021 2020 2019

Opció Ciències i Tecnologia (CIT)

Dibuix tècnic 2023 2022 2021 2020 2019
Física 2023 2022 2021 2020 2019
Matemàtiques 2023 2022 2021 2020 2019
Tecnologia industrial 2023 2022 2021 2020 2019
Tecnologies de la informació i la comunicació 2023 2022 2021 2020 2019