Torna

Formació Professional

Proves d'accés a CFGS

Part comuna

Part específica

Opció Humanitats i Ciències Socials (HCS)

Opció Ciències de la Salut i Mediambiental (CSM)

Opció Ciències i Tecnologia (CIT)

© Govern de les Illes Balears