Torna

Formació Professional

Normativa

 

Normativa Reguladora de les Pràctiques Formatives

Aquí trobareu informació relacionada amb les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears, regulades per l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, que podeu consultar al BOIB núm. 095 de 24/06/2010. Per descarregar-la, premeu sobre l'enllaç.

 

PDF Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears

PDF Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 24
d’agost de 2023 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en
Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs
2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de
grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu (08/09/2023)

  Editor de Text Sol·licitud de renúncia al mòdul de formació en centres de treball (01/08/2022)

Annexos a l'ordre

Dins aquesta secció trobareu annexos a l'ordre que regula la formació en centres de treball en format .doc per poder-los adaptar al model de documentació del vostre centre en cas necessari.

 

  Editor de Text Annex 1: Sol·licitud d'exempció (Articles 32 a 37 de l'Ordre d'FCT). (Actualitzat 08/09/2023)


  Editor de Text Annex 2: Sol·licitud d'ajornament (Articles 45 a 47 de l'Ordre d'FCT). (Actualitzat 08/09/2023)


  Pàgina Web Annex 3: Acord Formatiu (Articles 71 a 73 de l'Ordre d'FCT). Aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Forcet 2.0 > Acords".

  Pàgina Web Annex 4: Annex a l'Acord (Article 74 de l'Ordre d'FCT). Aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Forcet 2.0 > Annexos". Instruccions gestió CADS.

  Editor de Text Annex 5a: Programa formatiu genèric (Articles 75, 76, 78, 79 de l'Ordre d'FCT). Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 5a, 5b i 7. (Actualitzat 08/09/2023)

  PDF Annex 5b: Programa formatiu específic (Articles 75, 76, 78, 79 de l'Ordre d'FCT). Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 5a, 5b i 7. (Actualitzat 08/09/2023)

   Pàgina Web Annex 6: Memòria final (Article 77 de l'Ordre d'FCT). Aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Personal > Qüestionaris". Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 6 i 8.

 

  Editor de Text Annex 7: Informe valoratiu (Article 86 de l'Ordre d'FCT). Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 5a, 5b i 7.

  Pàgina Web Annex 8: Memòria econòmica. El resum d'aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Personal > Qüestionaris". Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 6 i 8. La justificació de quilometratge i demés despeses s'ha de fer presentant per registre el model que teniu a la vostra disposició: Model.

© Govern de les Illes Balears