Torna

Formació Professional

Normativa

 

Ordre Reguladora de les Pràctiques Formatives

Aquí trobareu informació relacionada amb les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears, regulades per l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, que podeu consultar al BOIB núm. 095 de 24/06/2010. Per descarregar-la, premeu sobre l'enllaç.

 

PDF Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears

 

Documentació COVID-19

  Editor de Text Sol·licitud de baixa voluntària en el mòdul de formació en centres de treball (06/05/2020)

  Editor de Text Sol·licitud de renúncia al mòdul de formació en centres de treball (06/05/2020)

  Editor de Text Model de Certificat de FCT-Projecte (01/06/2020)

  Editor de Text Model de Certificat FCT-Covid (01/06/2020)

 

Annexos a l'ordre

Dins aquesta secció trobareu annexos a l'ordre que regula la formació en centres de treball en format .doc per poder-los adaptar al model de documentació del vostre centre en cas necessari.

 

  Editor de Text Annex 1: Sol·licitud d'exempció (Articles 32 a 37 de l'Ordre d'FCT).


  Editor de Text Annex 2: Sol·licitud d'ajornament (Articles 45 a 47 de l'Ordre d'FCT). Durant les mesures extraordinàries cal utilitzar els models COVID-19 d'aquesta mateixa plana)


  Pàgina Web Annex 3: Acord Formatiu (Articles 71 a 73 de l'Ordre d'FCT). Aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Forcet 2.0 > Acords".

  Pàgina Web Annex 4: Annex a l'Acord (Article 74 de l'Ordre d'FCT). Aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Forcet 2.0 > Annexos". Instruccions gestió CADS.

  Editor de Text Annex 5a: Programa formatiu genèric (Articles 75, 76, 78, 79 de l'Ordre d'FCT). Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 5a, 5b i 7.

  PDF Annex 5b: Programa formatiu específic (Articles 75, 76, 78, 79 de l'Ordre d'FCT). Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 5a, 5b i 7.

   Pàgina Web Annex 6: Memòria final (Article 77 de l'Ordre d'FCT). Aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Personal > Qüestionaris". Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 6 i 8.

  Fulla de Càlcul Antic annex 6

  Editor de Text Annex 7: Informe valoratiu (Article 86 de l'Ordre d'FCT). Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 5a, 5b i 7.

  Pàgina Web Annex 8: Memòria econòmica. El resum d'aquest annex es realitza a través del GestIB. Opció "Personal > Qüestionaris". Podeu trobar les instruccions a continuació: Instruccions annexos 6 i 8. La justificació de quilometratge i demés despeses s'ha de fer presentant per registre el model que teniu a la vostra disposició: Model.

© Govern de les Illes Balears