Torna

Formació Professional

Orientacions per a les proves de Grau Superior

En els següents documents trobareu els continguts, els criteris d’avaluació, l’estructura de la prova, els criteris de qualificació, els materials que es poden emprar, així com la durada màxima de la prova, per a cadascuna de les matèries.

Orientacions GS anglès.pdfAnglès

Orientacions GS biologia.pdfBiologia

Orientacions GS castellà.pdfLlengua castellana

Orientacions GS català.pdfLlengua catalana

Orientacions GS ciències de la Terra.pdfCiències de la Terra

Orientacions GS dibuix tècnic.pdfDibuix tècnic

Orientacions GS economia.pdfEconomia

Orientacions GS educació física.pdfEducació física

Orientacions GS física.pdfFísica

Orientacions GS geografia.pdfGeografia

Orientacions GS matemàtiques.pdfMatemàtiques

Orientacions GS psicologia.pdfPsicologia

Orientacions GS quimica.pdfQuímica

Orientacions GS tecnologia industrial.pdfTecnologia industrial

Orientacions GS TIC.pdfTIC

Orientacions GS 2a llengua estrangera alemany.pdfLlengua estrangera alemany

Orientacions GS 2a llengua estrangera francès.pdfLlengua estrangera francès

© Govern de les Illes Balears